Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 06

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 06

Màu Được tương sinh người mệnh hỏa là dùng màu Xanh lá cây.
Màu Được hòa hợp với người mệnh hỏa là dùng màu Đỏ, Cam, Hồng, Tím.
Màu Chế khắc được, ví dụ Hỏa chế khắc Kim, có thể dùng màu Trắng, Vàng.
Người mạng Hỏa nên dùng màu tương sinh: xanh lá cây (hành Mộc). Vì Gỗ cháy sẽ thành ngọn Lửa (Mộc sinh Hỏa), sẽ rất tốt.

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 06

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 06

Màu sắc mệnh hỏa nên dùng:

Có thể dùng màu mạng Kim: vàng, trắng vì lửa mới khống chế, nấu chảy kim thành chất loảng mà thôi. Những màu Kim rất hợp với những người mạng Hỏa hay bị stress.

Có thể dùng màu tương hợp: đỏ, hồng,tím, cam nhưng phải cẩn thận không nên dùng quá nhiều: “lưỡng hỏa thành viên” tức là trở thành trọn vẹn, đầy đủ, thành tựu. Nếu quá nhiều năng lượng thì hóa ra nóng nảy, dễ gây stress, sinh mụn nhọt, lở loét, đau bao tử. Ngoài ra nên đề phòng mạng Hỏa hợp màu hành Hỏa sinh ra “lưỡng hỏa, hỏa diệt” tức bị tàn lụi, thất bại.