Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 01

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 01

Theo thuyết ngũ hành, môi trường gồm Kim (kim loại), Mộc (thực vật), Thủy (nước), Hỏa (lửa), Thổ (đất).

Quan hệ tương sinh: hành này làm cơ sở cho hành kia hình thành, phát triển:

Mộc sinh Hỏa (cây cháy tạo lửa)
Hỏa sinh Thổ (lửa đốt vạn vật thành tro, đất) = màu đỏ
Thổ sinh Kim (kim loại hình thành từ trong đất)= màu vàng
Kim sinh Thủy (kim loại nung nóng thành chất lỏng) = màu trắng
Thủy sinh Mộc (nước nuôi tưới cây) = màu xanh dương.
Quan hệ tương khắc: hành này gây trở ngại, hạn chế hành kia.

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 01

Ý nghĩa màu sắc trong phong thủy 01

Thủy khắc Hỏa (nước làm tắt lửa): Hỏa tránh màu xanh dương, xanh ra trời
Hỏa khắc Kim (lửa nóng chảy kim loại): Kim tránh màu đỏ
Kim khắc Mộc (kim loại cắt cây): Mộc tránh màu trắng
Mộc khắc Thổ (cây hút dinh dưỡng đất): Thổ tránh màu xanh lá cây.
Thổ khắc Thủy (đất ngăn dòng chảy nước).Thủy tránh màu vàng
Trong phong thủy, tương sinh – tương khắc hài hòa, hợp lý sẽ mang lại cân bằng, vận khí tốt.