Phong thủy nhà chung cư: Kinh nghiệm nên biết 01

Phong thủy nhà chung cư: Kinh nghiệm nên biết 01

Khoảng Minh Đường tốt và xấu

Khoảng Minh Đường là khoảng mặt đất (hoặc mặt nước) sáng sủa, nhận được ánh nắng chiếu vào và nằm phía trước của ngôi nhà. Minh Đường tốt – xấu phụ thuộc vào hình dáng của thế núi sông, đường sá, nhà cửa quanh khu vực Minh Đường đó.

Phong thủy nhà chung cư: Kinh nghiệm nên biết 01

Phong thủy nhà chung cư: Kinh nghiệm nên biết 01

Chung cư cần có khoảng Minh Đường khoáng đạt phía trước, tốt nhất nên là một khu vực cây xanh, công viên nhỏ làm chỗ vui chơi, nghỉ ngơi cho cư dân, đồng thời là khoảng lùi, tạo tầm nhìn tốt cho người bên ngoài khi tiếp cận.

Giả sử khu chung cư như một ngôi nhà lớn có nhiều phòng, nhiều tầng. Ngôi nhà lớn ấy cần có được các thuận lợi về phong thủy như hướng tốt, đón gió mát, tránh nắng gắt, có khoảng lùi tương xứng với đường giao thông để giảm xung sát bên ngoài xâm nhập vào không gian căn hộ.